in English

Микроскопска камера Moticam 3

Moticam 3 е USB камера  с голям сензор и чувствителни пиксели, за присъединяване към окуляр или тринокулярен C-mount изход. Specifications Moticam 3Large Pixels and High ResolutionDescriptionWith a ...

виж детайли


Специализирани Програми ArgusSoft за Автоматичен Анализ, Броене и Класификация в Медицина, Биология, Материалознание, Металознание, Геология, Нанотехнологии, Криминалистика, Химическа Промишленост
Програми ArgusSoft за Медицина и Биология
«АргусСофт» - Медицина и биология: Хистология, Микробиология, Цитология, Хематология, Ветеринария,  Динамични процеси, Сперматология, Имунохимия.Програми: «АргусСофт»  -
 
ArgusSoft - Програми за Генетика
ArgusSoft - Автоматично кариотипиране на човешки хромозоми;FISH анализ при изследване на клетки; - FISH анализ при изследване на хромозоми;CGH анализ - сравнителна геномна
 
Софтуер ArgusSoft за Металознание
ArgusSoft - Металознание: Стомана и чугун, Цветни метали, Твърди спалви, Безразрушаващ контрол, Контрол на заварки и шевове, Динамични процесиСофтуер: ArgusSoft - Размер ; ArgusSoft - Метал;Искане
 
ArgusSoft програми за Материалознание
ArgusSoft -  Материалознание: ArgusSoft-Структура 5.2, ArgusSoft-Структура Lite, ArgusSoft - РазмерАнализ на Покрития, Анализ на Влакна, Контрол качеството на детайлите, Анализ на Огнеупорни
 
ArgusSoft програми за Геология
ArgusSoft - Геология:Анализ скалните резервоари - колектори нефт и газ Анализ пород коллекторов нефти и газаАнализ продукти от обогатяването Анализ рудных концентратовАнализ сливов и отвальных
 
Софтуер за Нанотехнологии
ArgusSoft - Методики, оценка  нанотехнологиитеГранулометрияРъчни измерения3D реконструкция наночастици по яркостиОценка однородност и изотропност на структуратаФазов анализ и
 
Софтуер за Химическа Промишленост
ArgusSoft -  Химическа промишленостАнализ на полимерни филми, фолиаФармацевтикаИскане за Оферта - изтегли тук...Заявка         - изтегли тук..
 
ArgusSoft Програми за Криминалистика и Експертиза
Криминалистика и экспертизa О компании / Применение / Криминалистика и экспертиза Судебно-почерковедческая экспертиза Судебно-почвоведческая и биологическая
 
Металознание ArgusSoft -Structure 5.2
Программное обеспечение ArgusSoft – Структура 5.2 является универсальным инструментом  для исследования микро и макро структуры широкого спектра природных и искусственных материалов (металлов,
 
ArgusSoft Метал 1.2
ArgusSoft – Металл - специализированное программное обеспечение для автоматической оценки структуры шлифов металлов, сталей, сплавов и чугуна в соответствии с российскими и зарубежными
 
Генетика ArgusSoft - Karyo 3.1
Программное обеспечение ArgusSoft -Карио 3.1 позволяет проводить автоматическое кариотипирование хромосом человека, а также  кариотипирование хромосом животных и растений. Есть возможность обучения
 
Флуоресценция ArgusSoft-FISH 2.0
Программное обеспечение ArgusSoft – FISH 2.0 позволяет производить автоматические исследования по методу флуоресцентной гибридизации in situ для определения точного положения генов на хромосомах,
 
Изображения ArgusSoft-Size 5.0
ArgusSoft-Размер 5.0 представляет собой программное обеспечение, предназначенное для работы с отдельными изображениями и сериями изображений в составе одного документа. Она обеспечивает широкие
 
ArgusSoft
 ArgusSoft Russia"ARGUSSOFT" Компанията е основана през 2015 г. от група специалисти с дългогодишен опит в разработването на програми за анализ на изображения в медицината, биологията и
 

made in nfsBulgaria