in English

Учебни комплекти експерименти по ЕКОЛОГИЯ

Поради предстоящо обновяване на сайта, не всички продукти от категория Учебни Пособия, са видими. Ако искате да разгледате всичко, дори да не купувате, можете да го намерите ...

виж детайли


Специализирани Програми ArgusSoft за Автоматичен Анализ, Броене и Класификация в Медицина, Биология, Материалознание, Металознание, Геология, Нанотехнологии, Криминалистика, Химическа Промишленост
Програми ArgusSoft за Медицина и Биология
«АргусСофт» - Медицина и биология: Хистология, Микробиология, Цитология, Хематология, Ветеринария,  Динамични процеси, Сперматология, Имунохимия.Програми: «АргусСофт»  -
 
ArgusSoft - Програми за Генетика
ArgusSoft - Автоматично кариотипиране на човешки хромозоми;FISH анализ при изследване на клетки; - FISH анализ при изследване на хромозоми;CGH анализ - сравнителна геномна
 
Софтуер ArgusSoft за Металознание
ArgusSoft - Металознание: Стомана и чугун, Цветни метали, Твърди спалви, Безразрушаващ контрол, Контрол на заварки и шевове, Динамични процесиСофтуер: ArgusSoft - Размер ; ArgusSoft - Метал;Искане
 
ArgusSoft програми за Материалознание
ArgusSoft -  Материалознание: ArgusSoft-Структура 5.2, ArgusSoft-Структура Lite, ArgusSoft - РазмерАнализ на Покрития, Анализ на Влакна, Контрол качеството на детайлите, Анализ на Огнеупорни
 
ArgusSoft програми за Геология
ArgusSoft - Геология:Анализ скалните резервоари - колектори нефт и газ Анализ пород коллекторов нефти и газаАнализ продукти от обогатяването Анализ рудных концентратовАнализ сливов и отвальных
 
Софтуер за Нанотехнологии
ArgusSoft - Методики, оценка  нанотехнологиитеГранулометрияРъчни измерения3D реконструкция наночастици по яркостиОценка однородност и изотропност на структуратаФазов анализ и
 
Софтуер за Химическа Промишленост
ArgusSoft -  Химическа промишленостАнализ на полимерни филми, фолиаФармацевтикаИскане за Оферта - изтегли тук...Заявка         - изтегли тук..
 
ArgusSoft Програми за Криминалистика и Експертиза
Криминалистика и экспертизa О компании / Применение / Криминалистика и экспертиза Судебно-почерковедческая экспертиза Судебно-почвоведческая и биологическая
 
Металознание ArgusSoft -Structure 5.2
Программное обеспечение ArgusSoft – Структура 5.2 является универсальным инструментом  для исследования микро и макро структуры широкого спектра природных и искусственных материалов (металлов,
 
ArgusSoft Метал 1.2
ArgusSoft – Металл - специализированное программное обеспечение для автоматической оценки структуры шлифов металлов, сталей, сплавов и чугуна в соответствии с российскими и зарубежными
 
Генетика ArgusSoft - Karyo 3.1
Программное обеспечение ArgusSoft -Карио 3.1 позволяет проводить автоматическое кариотипирование хромосом человека, а также  кариотипирование хромосом животных и растений. Есть возможность обучения
 
Флуоресценция ArgusSoft-FISH 2.0
Программное обеспечение ArgusSoft – FISH 2.0 позволяет производить автоматические исследования по методу флуоресцентной гибридизации in situ для определения точного положения генов на хромосомах,
 
Изображения ArgusSoft-Size 5.0
ArgusSoft-Размер 5.0 представляет собой программное обеспечение, предназначенное для работы с отдельными изображениями и сериями изображений в составе одного документа. Она обеспечивает широкие
 
ArgusSoft
 ArgusSoft Russia"ARGUSSOFT" Компанията е основана през 2015 г. от група специалисти с дългогодишен опит в разработването на програми за анализ на изображения в медицината, биологията и
 

made in nfsBulgaria